Küldetésünk

A Végeken Alapítvány szellemiségével összhangban az egészséglélektanilag kiemelt és indokolt képzések fejlesztése, kidolgozása, megvalósítása és a jogszabályi feltételeknek megfelelő engedélyezett felnőttképzési szervezet működtetése. A Végeken Képző Központ az első magyarországi mentálhigiénés szemléletű képző központ, melynek fő célja nem a mentálhigiénés szakemberek képzése, hanem a mentálhigiénés szemlélet és attitűd minél szélesebb körben elérhető terjesztése különböző képzéseken és szemléletformáló programokon keresztül.

  • Különböző szakmacsoportok érzékenyítése, mentálhigiénés „alap-kiképzése”
  • Cégek, szervezetek, közösségek mentálhigiénés fejlesztése, összetartó erejének növelése
  • Magánszemélyek, érdeklődők nyitott formában történő érzékenyítése, fejlesztése

„A boldogságra nem lehet úgy tekinteni, hogy az egy állapot, egy lelkiállapot vagy egy érzelmi állapot, hanem az éppen az egy cél felé törekvést jelent.” – Kopp Mária

Együttműködő partnereink számára biztosítjuk az engedélyezett felnőttképzési hátteret, mely alapján az államháztartás terhére nyújtott költségvetési támogatásból vagy európai uniós forrásból megvalósuló oktatást vagy képzést tudunk számukra és/vagy célcsoportjaik számára megvalósítani. Saját fejlesztésű képzéseink mellett nyitottak vagyunk új képzési programok kidolgozására, minősítésére, megvalósítására is. Partnereink számára segítséget nyújtunk a képzések meghirdetésében, minél szélesebb körben történő megismertetésében is, szükség esetén szervezés és a személyi-, tárgyi feltételek biztosításában. Tevékenységünk teljeskörű, engedélyezett felnőttképző intézményként a képzések teljes körű szervezése és adminisztrációja is munkánk részét képezi.

Részt veszünk a különböző szakmacsoportos képzések kidolgozásában, megvalósításában is, így különösen a

  • szociális szakdolgozók
  • egészségügyi szakdolgozók
  • belügyminisztériumi dolgozók
  • pedagógusok

kreditpontos továbbképzéseiben.

A forprofit szektorban is kívánjuk elérni a mentálhigiéné iránt nyitott és fogékony szervezeteket, számukra is kínálunk számos, a lelki egészség témakörét felölelő képzést, programot, szolgáltatást akár csoportos, akár személyes formában. Kérésre szervezetspecifikus csomagajánlatot állítunk össze. Szolgáltatásaink igénybevétele CSR tevékenységként is elszámolható, hiszen a befolyt összeget a non-profit tevékenységünk működtetésére és fenntartására fordítjuk.

Tisztelettel várjuk új és meglévő Partnereink megkeresését fejlesztési és képzési tevékenységeik megvalósításában, céljaik elérésében.