EFOP-1.3.5-16-2016-00572

EAAD kampányok megvalósítása, civil szervezetek, önkénteseik segítségével Szekszárdon és vonzáskörzetében

Kedvezményezett: Végeken Egészséglélektani Alapítvány

A projekt címe: Részvétel az „EAAD kampányok megvalósítása, civil szervezetek, önkénteseik segítségével
Szekszárdon és vonzáskörzetében”

A szerződött támogatás összege: 24 406 768 forint

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása: A projekt keretében a European Alliance Against Depression (EAAD, www.eaad.net) négyszintű depresszió és öngyilkosság megelőző program bevezetésére kerül sor Szekszárdon és vonzáskörzetében. Az EAAD program célja a depresszió destigmatizálása, a tünetek jobb felismerése, a betegeknek a szükséges segítséghez, az ellátórendszer megfelelő pontjára való eljuttatása.
A program során megszólításra kerülnek és képzéseket kapnak a háziorvosok, közösségi segítők, programokat biztosítunk a kockázati csoportoknak valamint közösségi kampányt folytatunk.
A program megvalósítása a helyi civil szervezetek bevonásával történik. A különböző rendezvényeken az EAAD anyagok terjesztése valamint a hozzá kapcsolódó ismeretátadás történik különböző programok (tájékoztatás, beszélgetés, workshop, képzés) formájában.
A projekt keretében telefonos lekérdezéssel felmérjük a lakosság depresszióval, depressziós betegekkel kapcsolatos attitűdjeit és ismereteit.

A projekt befejezési dátuma: 2020.08.31.

A projekt azonosító száma: EFOP-1.3.5-16-2016-00572


A programról

A program célcsoportjai a fiatalok (25 év alattiak), illetve az idősek (65 év felettiek), a két és fél éves munka során több mint 5000 kontaktust teremtettünk. A szakmai konferenciákon, a workshopokon kívül, az Őszinte Szó szolgálat keretében segítő kapcsolatokat is rendszeresítettünk. A különböző programokban résztvevők számára konzultációs lehetőséget és továbbképzési programokat biztosítottunk, s ezt szeretnénk folytatni a projekt zárása után is.

A projekt során elértünk mintegy 1.000, leginkább középiskolás fiatalt, elsősorban iskolai érzékenyítő programokkal, amelyek bevezetői lehetnek a korosztály önkéntes munkába való bekapcsolódásához. Ennek elősegítésére további programokat szervezünk.

Az idősebb korosztályból 3000 személyes találkozás teljesült, tájékoztatókkal, képzésekkel, rendezvényekkel. Ők azok, akik folyamatosan kapcsolatban maradtak a programmal, változatos elemekben aktívan részt vettek s vesznek.

Külön kiemeljük, hogy a kapuőr szerepben lévő önkéntesek (a tágabb civil kör), valamint a témában érintett szakmák, elsősorban a háziorvosok számára előadásokat, képzéseket szerveztünk, szupervíziót tartottunk.